28 kesä 2017 | Aeroventic
4.2

Viime lokakuussa pidetyssä Kigalin kokouksessa vahvistettiin, että LVIK-tuotteissa käytettävien kylmäaineiden F-kaasujen käyttörajoitukset tulevat voimaan. Alalla myönnetään, että joissakin sovelluksissa joudutaan varmasti käyttämään väliaikaisratkaisuja, kunnes lopulliset pidemmän aikavälin vaatimukset selviävät. Danfoss noudattaa uutta ohjeistusta testaamalla maailmanlaajuisesti käytettyjä 34 kylmäainetta ja valitsemalla niistä parhaat vaihtoehdot. 19 tuoteperhettämme on juuri saanut uusien GWP-vaatimusten mukaisen hyväksynnän.

Danfossilta 19 LVIK-tuoteperhettä, joissa voi käyttää alemman GWP-arvon kylmäaineita - 1

Kestävät ratkaisut ovat kaikkien etu kylmäalalla. Kestävillä ratkaisuilla taataan investointien tuotto pitkällä aikavälillä ja varmistetaan yrityksen yhteiskuntavastuullisuus. Danfossin kylmäaineisiin ja pitkän tähtäimen kestävään kehitykseen liittyvissä tavoitteissa pyritään löytämään toimiva tasapaino: haluamme kehittää tuotevalikoiman, joka on kohtuuhintainen, turvallinen ja ympäristöystävällinen. Siksi valitsemme tuotteisiimme matalan GWP-arvon kylmäaineet. Kehitämme tuotteitamme toimimaan optimaalisesti uusilla kylmäaineilla. Tuotteitamme käyttämällä markkinoilla pystytään vastaamaan tiukentuviin CO2-käyttörajoituksiin. Vaatimustenmukaiset Danfoss-tuotteet täyttävät myös alueelliset ja kansalliset määräykset, kuten EU:n F-kaasuasetuksen, Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston SNAP-määräykset, Japanissa sovellettavat HFC-käyttörajoitukset ja Montrealin pöytäkirjassa sovitun CFC-/HCFC-yhdisteiden käyttökiellon. Tällä kattavalla ohjelmalla helpotamme asiakkaiden, asentajien ja OEM-valmistajien työtaakkaa.

R448A, R499A, R452A ja CO2: tämän hetken yleisimmät vaihtoehdot kaupallisiin jäähdytysjärjestelmiin

Vuodet 2016 ja 2017 ovat Danfossille käänteentekeviä, sillä pitkäaikainen työpanoksemme palkitaan tänä aikana useilla hyväksynnöillä, etenkin liittyen kaupallisiin jäähdytysjärjestelmiin. Kaupallisten jäähdytysjärjestelmien pääasiallinen kylmäaine on R404A. Uusia laitteita koskevia maailmanlaajuisia R404A-käyttörajoituksia ja -käyttökieltoja on jo voimassa, ja EU:n F-kaasuasetuksen myötä vastaavat rajoitukset ja kiellot koskevat uuden kylmäaineen osalt myös kunnossapitoa tammikuusta 2020 alkaen. Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston SNAP-määräykset ovat olleet voimassa jo vuoden 2017 alusta.

R404A:n ilmakehän lämmitysvaikutus on korkea. Siksi useissa tapauksissa kaupallisten järjestelmien päästöjä voidaan vähentää jo vaihtamalla R404A toiseen kylmäaineeseen. Supermarkettien kylmäratkaisuissa merkittävin haitallisia aineita vähentävä muutos on siirtyminenR404A:n käytöstä CO2:een. Lämpimän ilmaston maissa osa sovelluksista voidaan toteutta kaskadijärjestelmillä, joissa käytetään kylmäaineilla R134a tai R513A toimivaa nesteenjäähdytyskoneiston ja CO2:n yhdistelmää. Danfossin kattavasta valikoimasta löytyy lukuisia suosittuja CO2-sovelluksia.

Useimmissa koneikoissa on jo siirrytty käyttämään R407A- tai R407F-kylmäainetta, joiden GWP-arvo on noin 50 % edeltäjiään pienempi. Markkinoille saapuu yhä uusia vaihtoehtoja: R448A ja R449A on tarkoitettu HFO 1234yf -yhdisteeseen perustuviin keskilämpötilan jäähdytysratkaisuihin, ja R452A on käytössä alhaisen lämpötilan jäähdytysratkaisuissa. Uusien kylmäaineiden GWP-arvo on alle 2 500. Nämä kylmäaineet on nyt hyväksytty käytettäväksi suurimmassa osassa Danfossin tuotteita. Hyväksyttyihin tuotteisiin kuuluvat mm. kompressorit, Optyma™-perusmalli ja koteloidut koneikot (Optyma™ Plus, Optyma™ Plus INVERTER), venttiilit, lämmönvaihtimet ja erilaiset käyttövarmuutta lisäävät järjestelmäkomponentit.

Danfossilta 19 LVIK-tuoteperhettä, joissa voi käyttää alemman GWP-arvon kylmäaineita - 2

Propaania, isobutaania tai CO2:ta käytetään useissa pienemmän tehon sovelluksissa, kuten myyntiautomaateissa, juomakaapeissa, erillisissä yksiköissä ja osittain verkkoon kytkettävissä myymäläratkaisuissa. Useimmat piensovellukset sisältävät alle 150 grammaa kylmäainetta, mutta määrän oletetaan kasvavan tulevaisuudessa. Danfoss vastaa kasvavaan kysyntään myös lisäämällä valikoimaansa uutuustuotteita, joiden kylmäaineena on luonnollinen hiilivety.

Ilmastoinnin jäähdytyksen korvaavina kylmäaineina R1234ze, R32, R452B ja R454B

Yleisimpiä kylmäaineita ovat tähän asti olleet R134a tai R410A järjestelmän tehosta riippuen. Nyt molemmat kylmäaineet on lisätty käyttörajoitusten tai käyttökieltojen piiriin. Kylmätiskeissä ja jaetuissa järjestelmissä R410A korvataan vähitellen R32:lla. Osa näistä markkinoista siirtyy käyttämään propaania. Propaani yleistyy etenkin laitteissa, joissa kylmäainetta on vähän. Suuren tiheysluvun omaavat A2L-turvaryhmän kylmäaineet tulevat todennäköisesti yleistymään tehokkaammissa VRF-järjestelmissä, mutta niille on ensin saatava eri standardien mukaiset turvallisuushyväksynnät.

Suuremmissa järjestelmissä, kuten scroll-jäähdyttimissä ja kattoyksiköissä tullaan myös siirtymään A2L-turvaryhmän kylmäaineisiin, kuten R32:een. HFO-yhdisteet, kuten R452B ja R454B soveltuvat hyvin tietynlaisiin sovelluksiin (jäähdytys/lämmitys). Rajoitusaikataulun loppusuoralla myös propaania tullaan käyttämään kylmäaineena joissakin sovelluksissa. Uusia kylmäaineita käyttävät Danfoss-valikoiman mallikoneet ovat nyt tulleet markkinoille.

Suurteholaitteiden saralla R134a:ta käyttävissä turbo- ja scroll vedenjäähdytyskoneistoissa siirrytään käyttämään HFO-yhdisteitä ja -sekoituksia. Testasimme R1234ze-kylmäainetta öljyttömissä Turbocor® TG -turbokompressoreissa. Nyt olemme laajentaneet R1234ze:lla toimivien järjestelmäkomponenttien valikoimaamme uusilla antureilla, kytkimillä, lämmönvaihtimilla, suodatinkuivaimilla ja nestelaseilla, joita voidaan käyttää myös öljyttömissä järjestelmissä. Tutkimme parhaillaan myös muita alhaisen GWP-arvon vaihtoehtoja, jotka lisäävät asiakkaan valinnanvapautta.

Uudet kylmäainevaihtoehdot löytyvät Coolselector®-ohjelmasta ja jälkiasennusoppaista

”Markkinoille tuomamme ympäristöystävälliset, kohtuuhintaiset ja kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut ovat meille merkittävä kehitysaskel”, kertoo asiantuntija Torben Funder Kristiansen, Head of Public and Industry Affairs. ”Käynnissä on kattava kehitysprosessi, jonka aikana kaikki palvelumme päivitetään uusien kylmäainevaatimusten mukaisiksi. Sen myötä asiakkaidemme, asentajien ja OEM-valmistajien on helppo valita uudet tuotteet ja vaihtoyksiköt. Toimitamme selkeitä ohjeita ja kerromme valintatyökaluista. Danfoss-komponentit kannattaa valita käyttämällä Coolselector®-ohjelmaa. Low GWP ohjelmalla voi selvittää paisuntaventtiilien sopivuutta uusille kylmäaineille. Ohjelma on ladattavissa osoitteesta refrigerants.danfoss.com sekä Googlen sovelluskaupasta”, hän jatkaa.

Seuraavan sukupolven ratkaisut syntyvät laboratorioissamme ja teknisten asiantuntijoittemme käsissä
Uusiin kylmäaineisiin siirtyminen vaatii valtavasti työtä ja aikaa niin komponenttien valmistajilta, OEM-sektorilta kuin asentajiltakin. Danfoss panostaa sovelluskehitykseen, ja yhtiöllä on useita Application Development Center -yksiköitä eri puolilla maailmaa. Näissä keskuksissa tehdään tiivistä yhteistyötä alan suurimpien nimien ja kylmäainevalmistajien kanssa. Tarjoamme asiantuntija-apua ja huippuluokan testauslaitostemme palvelut asiakkaittemme tueksi vaihtoehtoisten kylmäaineiden valinnassa.

”Alhainen GWP-arvo ja erinomainen energiatehokkuus toteutuvat vain huipputason asiantuntijoiden ja huolellisen testauksen avulla. Palvelutarjontamme kattaa laboratoriot ja alan johtavan sovellusosaamisen. Testausympäristömme on tarkoitettu asiakkaittemme ja kumppaneittemme yhteistyöhön. Näin olemme mukana tulevaisuuden LVIK-ratkaisujen kehitystyössä”, toteaa Stefan Pietrek, Senior Director, Global Applications.

Danfossin sovelluskehitystyötä tehdään Application Development Center -yksiköissä Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Kiinassa.

 

Mikä on aeroventic?
 • Mikä on aeroventic?

  Aeroventic on HVACR-alan kansainvälinen erikoisratkaisu. Se on suunniteltu luomaan sekä valmistajille että jakelijoille madollisuuden esitellä liiketoimintansa ja tuotteidensa arvon kaikkialla maailmassa. Yksi järjestelmä, joka mahdollistaa maailmanlaajuisten ulottuvuuden.

 • Yrityksen käyntikortti

  Kasvata yrityksesi arvoa esittelemällä kilpailuetusi.

  Aseta käytettäväksi tuoteluettelot, valintaohjelmat ja liiketoimintasi avaintiedot.

 • Tuotteiden virtuaaliesittely

  Se on erinomainen paikka kaikkien tuotteiden esittelyyn ilman vaivannäköä. Jokainen tuote varustettu valinnalla ”Lisää kyselyyn” asiakkaiden toiminnan helpottamiseksi. Asiakas lähettää kyselyn suoraan Sinulle.

 • Ajankohtaista, Tietokanava

  Aeroventic on periaatteessa vastine offline-markkinoille, jossa esittelet yrityksesi ja tuotteesi, jakelet luettelot, solmit kontakteja ja pidät huolta yrityksesi näkyvyydestä alalla.

Mitä hyötyä saat meiltä?
Kumppanit
Mitä hyötyä saat meiltä?