14 kesä 2017 | Aeroventic
5.0
Jousenpuiston pysäköintitalo haastavana kohteena

Suuret, osittain tai kokonaan maanalaiset pysäköintitalot ovat poikkeuksellisen haastavia kohteita LVI-suunnittelijoille ja -toteuttajille. Paloturvallisuus asettaa omat, ehdottomat vaatimuksensa, sisäilmaston hallinta ja energiatehokkuus edellyttävät varmatoimista, muuttuvien kuormitusten mukaan ohjattua ilmanvaihtoa, joka ei saa aiheuttaa häiritsevää melua itse hallitiloihin ja ympäristöön. Haastetta lisää vielä itse pysäköintitilojen lähiympäristö: samaan rakennuskokonaisuuteen tai aivan välittömään tuntumaan sijoittuu usein liiketiloja tai asuntoja, sekä muita toimintoja – kirjoituksen kohteen välittömässä tuntumassa on metroasema runsaine ihmisvirtoineen.

Jousenpuiston pysäköintitalo haastavana kohteena - 1Jousenpuiston pysäköintitalo Espoossa on valmistunut vuoden 2016 lopulla. Se käsittää kolme maanalaista ja kaksi maanpäällistä pysäköintikerrosta, joiden päälle rakennetaan kaksi asuinkerrosta käsittävä asuinrakennus. Rakennus sijaitsee Tapiolan urheilupuiston tuntumassa. Urheilupuiston metroasema on välittömästi pysäköintitalon alapuolella, metron sisään- ja uloskäynnit sijaitsevat kuitenkin varsinaisen pysäköintitalon ulkopuolella.

Pysäköintikerrokset ovat suorakaiteen muotoisia, kukin kerros kooltaan 6000 m2. Kukin kerros muodostaa oman paloalueensa. Osa pysäköintipaikoista varataan asukaspysäköintiin.

Ilmanvaihdon mitoitusilmavirta on kullekin kerrokselle 22 m3/s. Ilmanvaihto hoidetaan yhdellä Econet-koneparilla per kerros. Konevalinta tehtiin elinkaarilaskennan perusteella, takaisinmaksuajaksi laskelmat antoivat noin viisi vuotta verrattuna perinteiseen glykolilämmöntalteenottoon.

Savunpoistoratkaisuna käytetään suuntapainepuhaltimia, joiden avulla savu saadaan palotilanteessa liikkumaan ”turvalliseen” suuntaan. Tällä ratkaisulla saavutetaan kustannussäästöjä kanavoituun ratkaisuun verrattuna. Pysäköintihallin sisätilat saatiin myös ilmaviksi kun putkia, kanavia ja laitteita on katossa hyvin vähän.

Kohteessa LVI-suunnittelijana toiminut Vikke Niskanen Granlund Oy:stä korostaa huolellisen suunnittelun ja tutun suunnittelutiimin merkitystä. Arkkitehti- ja LVI-suunnittelijat olivat samat kuin Länsimetro- hankkeessa, lisäksi vielä rakennuttajakonsultti oli sama.

Jousenpuiston pysäköintitalo haastavana kohteena - 2Esimerkkinä erityisen haastavasta suunnittelusta on savunpoistoratkaisujen äänitekninen suunnittelu, johon käytettiin akustiikkakonsultin tekemiä laskelmia. Savunpoistopuhaltimet saavat aikaan valtavaa melua, ja lisäksi puhallinkuilu muodostaa kaikukammion. Jos puhaltimen paineaukossa on äänitaso vaimentamattomalla ratkaisulla 120 dB, haittaa se pelastuslaitoksen kommunikointia palotilanteessa. Lisäksi määräysten mukaan savunpoistopuhaltimia tulee koekäyttää vähintään kahdesti vuodessa, eikä koekäyttötilanteessa saa puhaltimista siirtyä häiritsevää melua ympäristöön. Tässä tapauksessa kriittinen kohde on pysäköintihallin yläpuolinen asuinrakennus, jossa asuintiloja sijoittuu puhaltimien ympärille – vaimennus on siis välttämätöntä.

Energiatehokkuuden toteutuksessa on tärkeää ilmanvaihdon tarpeenmukainen ohjaus. Kohteessa ilmanvaihtoa ohjataan päiväsaikaan ilman laadun perusteella, yöaikaan ilmanvaihto toimii minimiteholla.

--- Teksti: Jorma Railio ---

Mikä on aeroventic?
 • Mikä on aeroventic?

  Aeroventic on HVACR-alan kansainvälinen erikoisratkaisu. Se on suunniteltu luomaan sekä valmistajille että jakelijoille madollisuuden esitellä liiketoimintansa ja tuotteidensa arvon kaikkialla maailmassa. Yksi järjestelmä, joka mahdollistaa maailmanlaajuisten ulottuvuuden.

 • Yrityksen käyntikortti

  Kasvata yrityksesi arvoa esittelemällä kilpailuetusi.

  Aseta käytettäväksi tuoteluettelot, valintaohjelmat ja liiketoimintasi avaintiedot.

 • Tuotteiden virtuaaliesittely

  Se on erinomainen paikka kaikkien tuotteiden esittelyyn ilman vaivannäköä. Jokainen tuote varustettu valinnalla ”Lisää kyselyyn” asiakkaiden toiminnan helpottamiseksi. Asiakas lähettää kyselyn suoraan Sinulle.

 • Ajankohtaista, Tietokanava

  Aeroventic on periaatteessa vastine offline-markkinoille, jossa esittelet yrityksesi ja tuotteesi, jakelet luettelot, solmit kontakteja ja pidät huolta yrityksesi näkyvyydestä alalla.

Mitä hyötyä saat meiltä?
Kumppanit
Mitä hyötyä saat meiltä?